Красотата на денивелацията

Естетично оформяне и моделиране на наклонени терени в градината

текст Вержиния Костова

Първият етап от изграждането на всяка градина е да се моделира нейният терен. Ако градината е разположена на равно място, трябва да планираме алеите и площадките с подходящ наклон, така че дъждовната вода да се оттича от тях. Ако се намира на наклонен терен, можем да го оформим по два начина: или да го терасираме, или да го моделираме под формата на красива геопластика.

Ако теренът има денивелация и искаме да го използваме практично, като съчетаем различни функции, трябва да го терасираме, т.е. да го разделим на отделни равни нива, разделени едно от друго с подпорни стени. В зависимост от идеята на проекта и стръмнината на терена, терасирането може да стане с една по-висока или с няколко по-ниски подпорни стени. Подпорната стена трябва да има основа, обикновено бетонова, като дълбочината и широчината й са пропорционални на височината на стената. За стени по-високи от 80 см или такива на много стръмен терен е добре да се потърси професионален съвет от инженер-конструктор, който да изчисли дебелината и дълбочината, така че да издържат на натиска на почвата и водите на терена. Подпорната стена трябва да се отводни с дренаж, който да върви хоризонтално покрай гърба й, за да събира оттичащите се от ската води. Въпреки че не е много естетично, силно се препоръчва стената да има „шапка”, която да я предпазва от навлизането на водата от валежите и от разрушаване.

Основното предназначение на подпорните стени е да държат терена, но те могат да бъдат и естетично ефектни архитектурни акценти в градината. Могат да се направят от различни материали: студо- и влагоустойчиви тухли, бетонови ивици (за по-ниските стени), но най-често се изливат от бетон, който след това се „облича” с подходяща за ситуацията облицовка като формован естествен камък, например, или се измазват с подходяща водоустойчива мазилка. Особено красиви са стените от суха зидария, но правенето им е много бавно и изисква специални умения. Независимо дали теренът е равен или наклонен, за да се отводнят алеите и площадките, те трябва да имат наклони.

 
 

Целия материал може да прочетете в брой октомври 2017 г. на сп. Наш дом.

Специални издания