Контакти

 • АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

  София 1164, ул. “Плачковица” 1А, ет. 3

  тел: 0888 320 434

  e-mail: nashdom@nashdom-bg.com

Свържете се с нас

Полетата обозначени с * са задължителни

 • ИЗДАТЕЛ “РИС” ООД

  тел. 02 / 4 224 797,
  96 94 197

 • ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР – ПЕТЯ КРЪСТЕВА

  тел. 02/4 224 778, 96 94 178,
  0888 832 04 34

  e-mail: petya5@mail.bg
  petya12021202@gmail.com

 • ГЛАВЕН РЕДАКТОР – Антоанета БАЕВА

  тел. 02/4 224 996, 96 94 396

  e-mail: a.baeva@rispress.com


  АРТДИРЕКТОР – Мариана КИТАНОВА

  тел. 02/4 224 758, 96 94 158

  e-mail: kitano@abv.bg


  ЗАМ. ГЛАВЕН РЕДАКТОР – Калина КОНСТАНТИНОВА

  тел. 0885945230

  e-mail: kalikons@hotmail.com


  ДЕКОРАТОР – Ирена КУРТЕВА

  тел. 02/4 224 995, 96 94 395


 • ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

  Стоян АНГЕЛОВ

  тел. 02/4 224 992, 96 94 392

  e-mail: nashdom@nashdom-bg.com


  Даниел ТОМОВ

  тел. 02/96 94 392

  e-mail: daniel@nashdom-bg.com


  Елина КУРТЕВА

  тел. 02/4 224 758, 96 94 158


  КОРЕКТОР – Павлина МАРКОВА

  тел. 02/4 224 747, 96 94 147
 • РЕКЛАМА

  РЕКЛАМЕН МЕНИДЖЪР – Ламбрина ЦОЧЕВА

  тел. 02/4 224 779, 96 94 179, 0889 646 100

  e-mail: ina_73@abv.bg

  Светла ДИМИТРОВА

  тел. 02/4 224 798, 96 94 198, 0876 603 299

  e-mail: sdimitrova@rispress.com


  Доля ОСИКОВСКА

  тел. 02/4 422 869, 0887 957 289

  e-mail: d_osikovska@rispress.com


  ДИГИТАЛНИ МЕДИИ – Христина ТОДОРОВА

  тел.: 02/4224797, 0882054242

  e-mail: hltodorova@gmail.com


 • МЕНИДЖЪР ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ – Силва ЗАКАРЯН

  тел. 02/ 4 224 989, 96 94 389, 0888 441 744

  e-mail: silvaz@mail.bg


  ЦЕНА НА СПИСАНИЕТО:

  8.00 лв. ISSN 02045060


Специални издания