Контакти

 • АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

  София 1164, бул. “Дж. Баучер” 23

  тел./факс: 02 / 9694 197, 9694 178,
  9694 179, 9694 198

  e-mail: nashdom@nashdom-bg.com

Свържете се с нас

Полетата обозначени с * са задължителни

 • ИЗДАТЕЛ “РИС” ООД

  тел. 02 / 4 224 797
  96 94 197

 • ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР – ПЕТЯ КРЪСТЕВА

  тел. 02/4 224 778, 96 94 178,
  0888 832 04 34

  e-mail: petya5@mail.bg
  petya12021202@gmail.com

 • ГЛАВЕН РЕДАКТОР – Антоанета БАЕВА

  тел. 4 224 996, 96 94 396

  e-mail: a.baeva@rispress.com


  АРТДИРЕКТОР – Мариана КИТАНОВА

  тел. 02/4 224 758, 96 94 158

  e-mail: kitano@abv.bg


  СТИЛИСТ- Калина КОНСТАНТИНОВА

  тел. 02/4 224 901, 96 94 301

  e-mail: kkonstantinova@rispress.com


  ДЕКОРАТОР – Ирена КУРТЕВА

  тел. 4 224 995, 96 94 395

 • ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

  Стоян АНГЕЛОВ

  тел. 02/4 224 992, 96 94 392

  e-mail: nashdom@nashdom-bg.com


  Даниел ТОМОВ

  тел. 02/9694392

  e-mail: daniel@nashdom-bg.com


  Елина КУРТЕВА

  тел. 02/4 224 758, 96 94 158


  КОРЕКТОР – Павлина МАРКОВА

  тел. 4 224 747, 96 94 147


  РЕКЛАМЕН МЕНИДЖЪР – Ламбрина ЦОЧЕВА

  тел. 02/4 224 779, 96 94 179, 0889 646 100

  e-mail: ina_73@abv.bg

 • РЕКЛАМA


  Светла ДИМИТРОВА

  тел. 02/4 224 798, 96 94 198, 0876 603 299

  e-mail: sdimitrova@rispress.com


  Зорница БРАНКОВА

  тел. 02/96 94 179, 0887 963 533

  e-mail: szotnitsan@abv.bg


  Доля ОСИКОВСКА

  тел. 02/4 422 869, 0887 957 289

  e-mail: d_osikovska@rispress.com


  Христина ТОДОРОВА – дигитални медии

  тел.: 02/4224797, 0882054242

  e-mail: hltodorova@gmail.com

 • МЕНИДЖЪР ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ – Силва ЗАКАРЯН

  тел. 02/ 4 224 989, 96 94 389, 0888 441 744


  ПЕЧАТ – SPECTAR.BG


  ХАРТИЯ – „СЛАВЕЙ 91″ООД


  ОФИЦИАЛНИ ДИСТРИБУТОРИ:

  „ДАРКО”, „ПРЕС 2000” ООД, „СТРЕЛА”, „ДИБО”,

  „БУЛГАРПРЕС”, „РЕП”, „ЖАКПРЕС”, ЕТ”ТОНИ”, „ЮНКЕР”


  ЦЕНА НА СПИСАНИЕТО:

  7.00 лв. ISSN 02045060

 • АБОНАМЕНТ


  Свържете се с нас на адрес:

  1164 София, бул. “Дж. Баучер” №23

  e-mail: sdimitrova@rispress.com


  И екипът на „Наш дом” ще ви предложи атрактивни цени и условия за абонамент.

 • Бойко Бонев

  02/42 24 916, 0887 700 931


  Силва Закарян

  0242 24 389, 0888 441 744

Специални издания