Минералните бани ще стават учебни центрове?

Столична община наскоро лансира идея минералните бани „Овча купел“ и „Горна баня“ да се превърнат в научни центрове, първата за върхови постижения в балнеологията, втората в център по музеология.
 

 
Банята в Овча купел
 
Ето и малко предистория. Доскоро двете бани, които са паметници на архитектурата и са директно свързани с източници на уникална минерална вода, бяха „управлявани“ от Министерство на здравеопазването, по-скоро бяха попаднали по съдебен ред в активите на ведомството, което обаче години наред не предприемаше никакви постъпки за тяхното възстановяване и управление по предназначение.
 
Тази година, не и без изразено гражданско недоволство, МЗ предприе процедура по безвъзмездното дарение на двете бани на Столична община. Столичен общински съвет взе решение за приемане на дарението на свое заседание от 24.11. Малка подробност от дневния ред на заседанието е фактът, че решението за приемането на дарението е буквално обвързано с предоставянето на двете бани за управление от Музея на София, в качеството му на столично предприятие, за да участва като партньор по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“ в партньорство с няколко ВУЗ-а. Програмата предоставя 100% финансиране, като стойността само на един проект може да е около 30 000 000 лева. Двете бани ще участват в два самостоятелни проекта.
 
Съществува неяснота какво всъщност ще се случи с баните след получаването на 100% безвъзмездно финансиране. Дали това е най-подходящото решение за обектите, като се има предвид, че минералните бани на София, в това число "Овча купел" и "Горна баня", са архитектурни ансамбли с уникални природни характеристики, които включват сграден фонд с предназначение за център за рехабилитация, природен парк и особено важно – естествен източник на минерална вода. Преди почти 100 години те са създадени от софиянци със средства – дарения и личен труд на софиянци, за ползване на софиянци и гости на София и са се превърнали в емблема на града.
 
Ако желаете да бъдете част от възобновяването на тези уникални места, изкажете личното си мнение за какво да се използват минералните бани на София като попълните една простичка анкета, изработена от инициативен граждански комитет Термално-Нормално.
 

Специални издания