Конкурсът Баня на годината на 15 години

Иновативни решения за семейни и обществени санитарни помещения ще бъдат фокус в юбилейното издание на конкурса

 

Юбилейното петнадесето издание на конкурса Баня на Годината, организиран от Ideal Standard, ще се проведе в рамките на четири месеца, от 11 октомври 2018 г до 28 януари 2019 г. Участниците могат да работят индивидуално или екипно в четири категории, които тази година отговарят на изисквания, съобразени с най-новите световни тенденции в дизайна и проектирането на бани в обществени и жилищни пространства. 

 
 
 
 
 
 
Категориите са: „Санитарни помещения в офис сграда – BIM проект“, „Идеалната училищна тоалетна – 3D проект“, „Идеалната семейна баня – 3D проект“ и „Реализирана баня в жилищна сграда“.
 
Нови са критериите, с които ще се оценяват подадените дизайнерски решения. За оценяващите най-приоритетни са следните изисквания- да се постигне  хармоничен, естетичен и цялостен образ на интериора; проектите да са със съвременно звучене и в духа на световните тенденции в дизайна; при тях да бъдат използвани енергоефективни решения с продуктите на Ideal Standard; да има добра организация на пространството и ергономичност; проектът да може реално да бъде реализиран.  
 
 
 
Конкурсът привлича таланти от цялата страна и се провежда в следните етапи: подаване на проекти от 11 октомври до 28 януари, гласуване на журито от 1 февруари до 11 февруари, онлайн гласуване на публиката 12 февруари до 24 февруари 2019 г.. 
 
 
 
 
Проектите ще бъдат оценявани от над 20-членно жури с председател– Христо Караиванов (директор продажби Източна Европа) и арх. Албена Владимирова-Андреева, Васил Велчев (член  и на журито на най-големия конкурс за дизайн в света „A’Design award”), арх. Мария и Орлин Давчеви (Миодизайн), арх. Пенка Станчева, арх. Атанас Динев, арх. Иван Александров, арх. Борислав Игнатов, Светослав Тодоров, арх. Радина Гешева, Красимир Капитанов, Иван Гроздев, проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров, арх. Гергана Милушева, арх. Момчил Владимиров и арх. Мирослав Гюнелиев ("Владимиров-Гюнелиев Архитекти"),  Галина Милкова (Think Forward), арх. Петър Диков (студио ПроАрх), арх. Светослав Станиславов – STARH, арх. Димчо Тилев  (Тилев архитекти), арх. Юри Танов (Da Architects), арх. Александър Асенов и арх. Мартин Ряшев, арх. Таня Дикова.
 
Най-добрите проекти ще бъдат наградени на официална церемония, която ще се състои на 28 февруари 2019 г. в София.

Подробни указания за изискванията за участие в 15-тото издание са публикувани в платформата на конкурса: www.thebathroom.bg

 

Специални издания