Green Architecture Now

 

Green Architecture Now
Philip Jodidio
Taschen
Цена: 65 лева
 
Тези дни „зелено” е другото име на модата. Екологичната тема е по-актуална отвсякога. А едни от най-големите консуматори на природни ресурси са сградите. Именно сградите са отговорни за 39 на сто от емисиите въглероден двуокис на планетата. Затова и естетиката им е отстъпила водещата си позиция пред икономичността и природосъобразността им. Което не означава, че зелените сгради са грозни и неудобни. Напротив. Книгата на Philip Jodidio ще ви убеди, че войната с асфалтовата джунгла може да бъде много приятна за окото. Тенденцията е внушителна. Прогнозите за САЩ са, че следващата година цената на зелените конструкции ще стигне 60 милиарда долара. В забележителната си книга авторът е събрал най-видните представители на „зелената” архитектура по света и техните най-впечатляващи проекти. При това става дума за обективна оценка на екологичните страни на сградите – възвращаеми източници на енергия, използване на рециклирани материали за строеж и количество отделени емисии отровни газове. Тук ще видите фантастични проекти на градини върху покривите на бизнесцентрове, училища, търговски сгради, публични паркове и частни „пасивни” къщи, които само допълват околната среда, без да й вредят.

 

Специални издания