Игра на геометрия

Лаконична визия с богатство на идеите и сложен диалог между плоскости, обеми и детайли  

интериор арх. Миглена Бояджиева,
снимки Мисирков и Богданов,
текст Антоанета Баева

Интериорите на арх. Миглена Бояждиева веднага се разпознават: изчистена естетика, перфектен детайл, игра с обеми и графични линии, ритмични повторения на елементи,  изявени шлицове на осветлението…

Въпреки своята лаконична визия, това малко жилище на 70 квадрата е наситено с  интересни и функционално мотивирани решения. Без никаква декоративност то създава впечатление за богатство на идеите със сложния диалог между отделните плоскости, обеми и детайли.  
Голямото предизвикателство в интериора е неправилната геометрия на помещенията. Този проблем е овладян с композицията на зоните, като пространството е организирано с графичната линия на барисола в дневната. Изборът на мебелировка с неправилна геометрия съответства на архитектурния обем. Свойствата на огледалото са с основна роля в интериора – използвани са множество отразяващи повърхности, които разширяват визуално пространството и създават илюзии и повторения. Огледални интериорни решения: П-образни плотове, които вървят по стените и тавана, обединяват концептуално трите зони в дневната – кухня, трапезария и меко сядане.

Настилката навсякъде е еднаква, за да се подсили усещането за цялост. Скрити практични шкафове и гардероби са функционално и естетично решение и още една  техника за обобщаване на обемите. Основното осветление е вградено в окачен таван от едва 4 см, а локалното е с акцентни тела, които допълват играта на геометрия със своята „геометрична” светлина.  
Цветовото решение е ефектно – нюансите на бяло са допълнени със силни акценти в два тона на оранжево и синьо.
Общото впечатление е за добре обмислена, съдържателна концепция, изчистена от излишни елементи и изпълнена прецизно.

Целият материал в брой декември 2012

 

Специални издания