Generator на приятни моменти

текст Калина Константинова, проект DesignAgency, снимки Nikolas Koenig

 

Веригата хостели Generator има вече 8 адреса в осем европейски гра­да – Барселона, Берлин, Копенхаген, Дъблин, Хамбург, Лондон, Венеция, Рим, а вече и Париж. Всеки един от хостелите е със собствена иден­тичност, която е силно повлияна от града, в който се намира. Бързото развитие на веригата се дължи на добрата му формула, която включ­ва локации в центровете на градо­вете, нестандартни интериори и сравнително ниски цени.

 

Най-новият хостел отвори врати в Париж в 10-и район – един от най- младежките квартали на френска­та столица, познат с галериите, баровете и ресторантите си. Намира се срещу с градата на кому­нистическата партия, проектира­на от известния архитект Оскар Нимайер, а също и съвсем близо до живописния канал Saint-Martin и пар­ка Buttes-Chaumont. Сградата, по­строена през 1985 г., е с осем ета­жа, реконструирана и преустроена изцяло от френското архитектурно студио Ory&Associеs.

 

Интериорът тук, както и на всички хостели от веригата, е дело на канадското сту­дио DesignAgency. За момента това е най-големият Generator с възможност да приеме 916 гости с разно­образни формули за настаняване. Особено внимание е обърнато на общите пространства – те са просторни и много разнообразни, с кое­то се подчертава социалната насо­ченост на проекта.

 

Интериорният дизайн е вдъхновен от Париж с визу­ални препратки към изкуството, ме­трото, бистрата, улиците, нощния живот… Светлини, цветове, мате­рии се преплитат в сложни комбина­ции, като създават впечатляваща сценография. Всяка зона е с различно излъчване. Дизайнерите пресъзда­ват изключителното разнообразие от стилове и културни натрупвания, които Париж предлага. Усещането е сякаш прескачаш от филм във филм, от сцена на сцена и всеки път се по­тапяш в различна атмосфера.

 

Обза­веждането е комбинация от стари, намерени на битпазар мебели и аксе­соари, дизайнерски мебели, както и такива, създадени специално за мяс­тото. Фотографиите, картините и графитите са на парижки артисти и художници. На покрива на сградата има тераса и бар с красиви гледки към живописния квартал “Монмар­тр” и църквата Sacrе-Coeur.

 

Както във всички други хостели от вери­гата, така и тук ще се организират различни събития – тематични кулинарни вечери, литературни чете­ния, изложби, концерти… Желанието на собствениците е Generator да се превърне в пулсираща точка във все­ки един град, място, което събира информация за всичко най-ново и ин­тересно и лансира тенденции.

 

Специални издания