Естествено и рециклирано

проект и снимки PplusP Designers
текст Благослава Банчева

Намаляването на естествените ресурси на планетата провокира архитекти и дизайнери да превърнат стремежа за опазване на околната среда в своя мисия. Проявите на тази тенденция могат да се видят във всяка фаза от тяхната работа – от проектирането до избора на декоративните елементи в жилището. Такъв е случаят и с един от последните реализирани проекти на китайския топ-дизайнер Уесли Лиу – едноетажна къща в Хонконг с площ от 185 кв.м, предназначена за сам човек.

В обзавеждането й Лиу е използвал предимно естествени материали и рециклирани мебели, осветителни тела и аксесоари, изработени от местни май- стори. Някои от стените в жилището са оставени само на груба мазилка, което е търсен естетически ефект, придаващ индустриално излъчване на интериора. Интересно е съчетанието на това решение с духа на източните традиции, изразен с леки и ефирни вътрешни прегради – завеси, паравани, плъзгащи врати със стъклени панели. Комбинация от различни подови настилки задава границите на отделните зони в интериора.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специални издания