Старата мелница

Запустяла селска сграда, превърната в многофункционално пространствосцена за различни културни събития

 Проект архитектурно студио NADA

 

Старата Мелница e построена около 1933 г в съседното село Крушуна, но в последствие е разглобена, преместена и издигната отново в с.Кърпачево. При навлизането на масовото хлебопроизводство, постепенно запустява. Липсата на поддръжка за дълъг период довежда до разрушаване и деградация на оригиналната структура. През 2020 г. местно сдружение  – „Деветашко плато“ – взима сградата под наем и поема инициативата за нейното възстановяване.

Къщата е двуетажна с полуподземен етаж. Външните ограждащи стени са от носеща зидария – естествен камък – травертин, добиван от пещерите наоколо, а днес защитен и забранен за добив.

Междуетажните подови конструкции са изпълнени от дървени греди с настилка от дървено дюшеме. Вертикалната комуникация в сградата се осъществява с две еднораменни, прави дървени стълби в лошо конструктивно състояние.
Компрометираното покривно покритие било основният проблем, довел до деградация на дървените елементи не само на покрива, но и на междуетажните конструкции. Влагата и регулярните наводнения на полуподземния етаж били друг проблем, който изисквал специално внимание. Автентичните дървени дограми на прозорците и вратите на места липсвали, а останалите били в лошо състояние.

Днес сградата е обновена, като е запазена нейната автентичност и е обогатена с нови функции.

Приземният етаж, достъпен от главния вход на юг, се състои от 3 зони – информационен пункт, кухненски бокс и обща част – място за срещи. Първият етаж действа като многофункционално пространство, което осигурява сцена за различни видове културни събития – обучения, презентации, семинари, лекции, публични дискусии и споделено пространство за работа. На полуподземния етаж са разположени 2 санитарни възела за посетители, складови помещения и пространство за отдаване на велосипеди под наем.

Изградена е нова вертикална комуникация между приземния и първия етаж. Новата стълба е П-образна с конструкция от стоманени профили и ламарина. Старата стълба е запазена в автентичен вид, обезопасена и експонирана в пространството.

Отворите през етажите позволяват визуална комуникация през различните нива и обогатяват дизайна на интериора.

Дървената дограма е изработени по образец на оригинала, и е дублирана от вътрешната страна с алуминиева дограма с двоен стъклопакет. Оригиналните входни врати са запазени и също дублирани отвън с нови – дървени.

Конструктивното укрепване на 3-етажната дървена конструкция осигурява устойчивостта на сградата  и безопасността на посетителите. Проектът има за цел максимално запазване на оригиналните елементи на сградата и тяхното експониране.

Новата намеса е семпла и изчистена,  решена в контрастен материал и нюанс, който подчертава  старата конструкция в нейния първичен вид и внася лекота и светлина в интериорното пространство.
Главна цел на проекта е реставрация и адаптация на старата производствена сграда за нуждите на културно информационен център. Новата интервенция следва  принципите на „честната“ и откровена намеса и устойчивата архитектура. Максималното запазване на „суровата“ естетика, автентичност на оригиналната тъкан и деликатното интегриране на новата функция са водещи линии в проектното решение.  Балансът между автентичния дух и атмосфера и съвременният отпечатък, който отговаря на новата функция, е ключов момент в проектирането и реализацията. Посредством рециклиране, използване на естествени строителни материали и локални ресурси – проектът цели максимална устойчивост и ефективност.  Голяма част от материалите, вложени в проекта – дървени дъски, керемиди, кирпичени тухли, земна и варова мазилка, печени тухли, камък и др. са преизползвани материали, налични на обекта или локални.

Основната интервенция се базира на принципите на контраста и баланса. Играта между старо и ново, тъмно и светло, стерилно и „мръсно“,топло и студено изгражда специална атмосфера на хармония и автентичност.

Старата мелница в Кърпачево е не само важна локална забележителност, но и място за среща на култури, народности, поколения, идеи и социален обмен. Каменната постройка на самия вход на селото впечатлява с непретенциозната си красота, устояла  на времето, и днес живее нов живот.

В началото на  2022 г. сградата започва да функционира като културно- информационен център, който събужда обществения и културния живот в региона.

Реализацията на Мелницата е прекрасен пример за публично-частно партньорство на общинската администрация, неправителствения сектор и малкия бизнес, в което активно участва и местната общност и доброволци от различни краища на страната.

Резултатът – хибридно пространство, което запазва своя уникален и откровен характер, удовлетвори всички съвременни нужди, обогатява културния живот и облагородява средата около себе си.

 

Специални издания