Природни рецепти за комфорт, ефективност и дълготрайност

Технолозите на YTONG създадоха пакет иновативни продукти. Доц. д-р инж. Р. Захариева анализира промените: „Развитието е в посока повече екология и повече енергийна ефективност“.

 

 

YTONG e световноизвестен материал с почти 100-годишна история, доказал се и на българския пазар през последните 25 години с редица свои предимства – лек, но достатъчно здрав, топлоизолационен, негорим, водоустойчив, удобен за зидане.

Новата продуктова гама на YTONG e разработена така, че да отговаря още по-добре на разнообразните и все по-високи изисквания на съвременното строителство (технически, икономически, екологични).

 

Нарастващи европейски изисквания

 

 

“КСЕЛА България“ въведе новата продуктова гама на YTONG в началото на месец юни тази година. YTONG THERMO (B2.0, D350) запазва водещото си място в нея. Той e предназначен за външни неносещи стени, особено подходящ за сгради с близко до нулево потребление на енергия (т.нар. nZEB), каквито трябва да са всички нови сгради след 2021 г., тъй като има много нисък коефициент на топлопроводност – λ 10, dry = 0,09 W/(m·K).

 

Най-важните промени

За да отговори на нарастващите изисквания към енергийната ефективност на сградите, “КСЕЛА“ замени блоковете с универсално приложение YTONG KLASSIK (B2.5, D440) с нов продукт – YTONG KOMFORT (B2.5, D400). В сравнение със своя предшественик YTONG KLASSIK той е с по-добри топлоизолационни характеристики – λ10, dry = 0.11 W/(m·K), като якостта му на натиск е запазена.

Традиционният YTONG MASSIV (B5, D700) се заменя с новия продукт YTONG AKUSTIK (B5, D600). Той е с относително по-висока плътност от YTONG THERMO и YTONG KOMFORT, което позволява постигане на по-голяма якост и на отлични акустични свойства на стените – при дебелина от 15 cm индексът на звукоизолация от въздушен шум е 45 dB (за преградни стени между помещения в жилище), при 20 cm – 49 dB (за кухни и санитарни помещения), при 25 cm – 51 dB (за стени между отделни жилища и хотелски стаи). Същевременно, в сравнение с YTONG MASSIV, коефициентът на топлопроводност на YTONG AKUSTIK е по-нисък – λ10, dry = 0.16 W/(m·K), т.е. новият материал има по-висока топлоизолационна способност.

 

Продукти с много функции

 

 

Въпреки че коефициентът на топлоусвояване на YTONG е по-нисък от този на бетона и керамиката, топлинната му инерция е сходна с тяхната, което го прави подходящ и за предпазване от прегряване през лятото и за акумулиране на топлина през зимата.

В зависимост от дебелината на стените, зидани с различните продукти YTONG, границата им на огнеустойчивост е от 120 до 240 минути.

При специални изисквания от страна на проектанта или на инвеститора на строежа, ще се произвеждат по поръчка и познатите продукти YTONG KLASSIK и YTONG MASSIV.

В заключение, при съвременните разнообразни изисквания към строителните продукти, няма „универсален“ или „най-добър“ строителен материал, но има материали, като YTONG, които съчетават различни свойства и позволяват постигането на основните изисквания към строежите по оптимален начин, с грижа за комфорта и здравето  на хората и при опазване на околната среда.

 

 

Доц. д-р инж. Румяна Захариева е ръководител на катедра „Строителни материали и изолации“ към  Университета по строителство, архитектура и геодезия (УАСГ) – гр. София.

Води лекционни курсове по дисциплините „Строителни материали“, „Строителни

изолации“, Ресурсна и енергийна ефективност в строителството“, „Авангардни строителни материали“, „Управление на проекти в строителството. 

Специални издания