Стартира конкурсът за Метростанция 20 в София

Столична община и Sofia Architecture Week дадоха старт на конкурса за идеен архитектурен проект на Метростанция 20 от Метродиаметър 2 на Софийското метро. Проектът трябва да бъде предложение за цялостна устойчива архитектурна концепция на метростанцията и публичните пространства над нея, съобразена със специфичните изисквания на подземния железопътен транспорт и съвременните урбанистични принципи. Авторите на проекта, който бъде отличен с първа награда, ще могат да сключат договор със Столична община и Метрополитен ЕАД за изготвяне на работна документация по проекта.

Настоящият конкурс е първа възможност да бъдат дадени и обсъдени идеи за архитектура на една от новите метростанции, която се намира в периферията на града и има потенциал да даде посока на развитието на неурбанизирани бъдещи обществени зони. Това е и един нов опит за дебат между жителите и управлението на София. Конкурсът е международен и е възложен от Столична община – Направление Архитектура и Градоустройство, а организацията е поверена на архитектурния форум Sofia Architecture Week, организиран от списание Едно.

Документите за конкурса могат да бъдат изтеглени безплатно на български и английски език от сайтовете: http://station20.eu/bg/ и http://www.sofia-agk.com/.
Конкурсните предложения се приемат до 9 декември, 17:30 часа в сградата на НАГ на адрес: гр. София, ул. Сердика №5, партер – Деловодство, гише №7. Проектите ще бъдат оценявани от международно жури.
Наградният фонд е:
– една първа награда в размер на 10 000 лв и право на възлагане;
– една втора награда в размер на 6000 лв;
– една трета награда в размер на 4000 лв.

Специални издания