Rockwool с иновативни продукти от каменна вата

В разгара на сезона на ремонтите Rockwool България представи новите си продукти от каменна вата за изолация на сгради. Сред основните предимства на изолацията Rockwool е нейната икономическа ефективност. Тя спестява от сметките за енергия в дългосрочна перспектива, като в същото време гарантират безопасност за хората и имуществото при пожар. Изолационните продукти Rockwool създават здравословни условия и комфорт на обитаване, елиминирайки вредните въздействия на шума и влагата.

Специални издания