Bosch надхвърли планираните продажби за 2011 г.

Група Bosch надхвърли планирания за 2011 г. растеж, като генерира продажби в размер на 51,4 млрд. евро. Това е с 8,8% повече в сравнение с 2010 г. и най-високата стойност на растеж от 2000 г. насам. През 2012 г. компанията възнамерява да насочи около 30% от глобалните си капиталови разходи към в Азиатско-Тихоокеанския регион, като ги инвестира в направление „Автомобилно оборудване”. Присъствието в Източна Европа също ще бъде разширено с нова производствена база за автомобилни чистачки в Сърбия. Bosch планира и сериозни инвестиции в сектора на възобновяемата енергетика. „Преминаването към възобновяеми енергийни източници е дългосрочна задача за всички нас. Ефект обаче ще има само ако всички заинтересовани страни – бизнесът, политиката и обществото – работят заедно за реализирането й” – коментира Франц Ференбах, председател на Управителния съвет на Bosch.

Специални издания