Живот като на кино

 

Добрата аудио-визуална техника не е достатъчна. За пълното удоволствие от филмите вкъщи трябва да работят заедно проектанти, дизайнери и акустици.Едно от първите и най-важни неща е разположението на мултимедията. Кътът за домашно кино има нужда от много неща – специално осветление, удобни дивани и кресла, място за питието. Важно е да се вземе решение дали домашното кино ще бъде част от всекидневната, или ще имате отделен „салон”. Разликата е съществена. В изграждане на това пространство има четири основни елемента, които са с важна роля за качеството на домашния киносалон  – добра озвучителна система и видеопрожектиране, възможно най-подходяща акустична среда и комфортни мебели.

Related Articles

ощенагоре