ЗА ВРЪЗКА С НАС - АДРЕС

 АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

София 1164, бул. “Дж. Баучер” 23

тел./факс: 02 / 9694 197, 9694 178, 9694 179, 9694 198

e-mail: nashdom@nashdom-bg.com
 


 

ИЗДАТЕЛ  “РИС” ООД
тел. 02 / 4 224 797, 96 94 197


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР - ПЕТЯ КРЪСТЕВА
тел. 02/4 224 778, 96 94 178, 088 832 04 34
petya5@mail.bg
petya12021202@gmail.com

 


 

ГЛАВЕН РЕДАКТОР - Антоанета БАЕВА
тел. 4 224 996, 96 94 396
a.baeva@rispress.com

         
АРТДИРЕКТОР - Мариана КИТАНОВА тел. 02/4 224 758, 96 94 158
е-mail: kitano@abv.bg

  

ЗАМ. ГЛАВЕН РЕДАКТОР - Калина КОНСТАНТИНОВА
тел. 02/4 224 901, 96 94 301
e-mail: kkonstantinova@rispress.com
 


ДЕКОРАТОР - Ирена КУРТЕВА
тел. 4 224 995, 96 94 395


ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

 

Стоян АНГЕЛОВ
тел. 02/4 224 992, 96 94 392
e-mail: nashdom@nashdom-bg.com

 

Даниел ТОМОВ

02/9694392
e-mail: daniel@nashdom-bg.com

 

Елина КУРТЕВА
тел. 02/4 224 758, 96 94 158КОРЕКТОР - Павлина МАРКОВА
тел. 4 224 747, 96 94 147


РЕКЛАМЕН МЕНИДЖЪР - Ламбрина ЦОЧЕВА
тел. 02/4 224 779, 96 94 179, 0889 646 100
e-mail: ina_73@abv.bg
 


РЕКЛАМA

 

Светла ДИМИТРОВА

тел. 02/4 224 798, 96 94 198, 0876 603 299
e-mail: sdimitrova@rispress.com

 

Доля ОСИКОВСКА

тел. 02/4 422 869, 0887 957 289
е-mail: d_osikovska@rispress.com

 

Христина ТОДОРОВА - дигитални медии

тел.: 02/4224797, 0882054242
е-mail: hltodorova@gmail.com


 
МЕНИДЖЪР ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ - Силва ЗАКАРЯН
тел. 02/ 4 224 989, 96 94 389, 0888 441 744

 

ЦЕНА НА СПИСАНИЕТО: 8.00 лв.    ISSN 02045060

 

 


 

Свържете се с нас

До: *
Име: *
Фамилия: *
Телефон:
E-mail: *
Запитване: * 
* Задължителни полета