Училище сред природата

Екологичната среда като инструмент за възпитание и развитие на децата

 

Проект арх. Ива Платиканова, снимки училище Дени Дидрò

 

Образованието наистина може да изглежда различно – буквално и преносно – доказва го новото училище Дени Дидрò.

Идеята зад проекта на ПроКредит е за образование в близост до природата, за разнообразна, спокойна и творческа атмосфера, в която децата имат свободата да се развиват. „Средата, в която израстват децата, е определяща за възпитанието им като устойчиво мислещи, екологично съзнателни хора. Сградите, площите на открито и всички съоръжения в училищния комплекс спомагат здравословното развитие на деца“, казват авторите на инициативата.

Точно затова училището е построено в гр. Банкя, на място, където децата ще растат на чист въздух, ще прекарват време в учене на открито и изследване на естествената среда.

 

Новопостроената сграда е издържана в архитектурен стил, който се асоциира с природата – при изграждането са използвани само естествени материали – дърво, камък и стъкло.

 

За училището е приоритет опазването на околната среда и на тази идея са подчинени много от архитектурните, ландшафтните и функционалните решения . Поливната система работи със събрана дъждовна вода, а в сухите месеци – със сондажна. Изградена е озонираща система, която намалява отделянето на въглеродни емисии. На покрива са инсталирани фотоволтаична централа за производство на електроенергия, покриваща почти половината от потреблението, както и слънчеви колектори, които задоволяват нуждите от топла вода. Всичко това се управлява и оптимизира от система за интелигентно управление на сгради. Помислено е също за разделно изхвърляне и рециклиране.

 

Разположението на сградите и множеството прозорци са проектирани така, че да се използва максимално дневната светлина за здравословното протичане на учебния процес. Сградите са оборудвани с енергийно ефективни асансьори и устойчива дървена настилка, а за изработването на мебелите е използвано рециклирано дърво. Поддържането на комфортна вътрешна температура в  просторните стаи става с вентилацията на фасадата и топлоизолацията.

 

По време на строежа няма нито едно унищожено дърво – всички са преместени и засадени на друго място в двора на училището.

 

Всички тези приложени енергоефективни решения дават пример как трябва да се мисли дългосрочно и да се обръща внимание на всички възможности за спестяване на енергия, вода или други ресурси, като същевременно се осигурява пълен комфорт за децата.

 

Училището разполага с просторни светли стаи, богато оборудвани кабинети по природни и обществени науки, музика, изобразително изкуство, зала за танцово изкуство и две библиотеки. Училищният амфитеатър е пространството, където децата могат да изявяват талантите и креативността си.  За часовете по спорт са предвидени два физкултурни салона, голям 25 м басейн и един малък басейн, две външни игрища и писта за бягане. Училището има и модерно оборудвана собствена кухня, в която се приготвя разнообразна и здравословна храна. Децата прекарват свободно време на открито в специално създадени зони за активни игри и уютни вътрешни кътове за отдих и четене.

 

„Живеем в един все по-динамичен и променящ се свят на глобализация, технологии и наука, и много трудно можем да посочим кои ще са професиите на бъдещето. Това, към което се стремим, е да подготвим децата за всеки аспект на живота.  Искаме те да бъдат отворени за учене през целия живот, да бъдат гъвкави и адаптивни към промените, да мислят глобално и стратегически. Трябва да бъдат отговорни и да осъзнават, че всяко тяхно действие и бездействие вреди или помага на природата, част от която е човекът“ – с тази концепция е създадено училището.

 

 

Специални издания