Вътрешни връзки

Вдъхновяваща и удобна работа среда със съвременен „activity based” дизайн и разнообразни зони за всичко

 

Интериор и текст: Fimera design

Главен архитект на сградата: Себастиян Мортелманс 

Снимки: Дики Динов

 

В тази международна инженерна компания бяха твърдо решени да осигурят на своите служители  вдъхновяваща и удобна работа среда със съвременен „activity based” интериорен дизайн. В офиса трябваше да има обособени разнообразни зони – за кратки работни срещи „на крак“ и за по-дълги дискусии, за релакс, за брейнсторминг и разговори, библиотека, места за хранене. Тук има дори голяма зала за йога, танци и други спортни дейности.

Офисът е на обща площ 15000  m², от които 7000 m² са разработени от Fimera. В Melexis Bulgaria към момента работят повече от 600 човека.

Ние трябваше да се запознаем с начина на работа на компанията, тяхната вътрешна организация и корпоративна култура, множеството различни екипи и как те комуникират помежду си, за да предложим най-функционално разпределение на пространството. Изготвихме карта на вътрешните взаимоотношения между различните екипи, за да се уверим, че разпределението ще бъде оптимално за работата. В обхвата на Fimera беше и графичният дизайн на средата – цялостна програма от сигнатури, табели, знаци, графични елементи.

Част от заданието на клиента беше интериорът да бъде отражение на ценностите и корпоративната култура на компанията, без излишно и самоцелно декориране. От Melexis получихме достъп до техния branding design guide, както и голямо количество визуална и графична информация, която беше използвана като вдъхновение и за избор на палитра и графики за интериора.

Интересна подробност е, че около 6 месеца след започването на работата и предаден идеен и концептуален проект, от фирмата решиха, че след анализ на темповете на развитието на компанията и нуждите на пазара, трябва да се преразгледа капацитетът и площта на сградата, което наложи тотална промяна на нейната архитектура. С това се удължи срокът за завършване на проекта с почти една година.

Административната част на сградата има няколко обособени макро зони, разположени на два етажа, от които първият е основният: Reception & Customer Area, Plaza, Home Zone, Patios, Changing Room, Yoga & Sport Area. С тази структура и с голямото разнообразие функции, офисът наподобява един малък град с всички удобства за ежедневието на своите обитатели.

 

Специални издания