„Сухо“ или „пасивно“ охлаждане за вашата сграда от JAGA N.V.

Енергийно ефективното охлаждане на сгради без конденз се използва в комбинация с термопомпени системи. През зимата сградата се отоплява с топлина от природата. През лятото тази система връща топлината към природата, което води до намаляване на вътрешната температура. Циркулационната помпа е единствената част, която изразходва енергия, за да изпомпва водата през тръбите и да я доставя до радиаторите. Тези екологично чисти охладителни системи могат да намалят температурата с 3 до 5 градуса. Те гарантират лесно охлаждане, без използване на голямо колчество енерия.

 

Нискотемпературните отоплителни тела LowH2O се надграждат със системата DBH – Dynamic Boost Hybrid и вече могат да бъдат използвани за “сухо охлаждане“.

 

Всяко от отоплителните тела LowH2O може да бъде трансформирано в хибрид, който охлажда пасивно без да се налага преработка или промяна в дизайна или размера.

 

 

 

Специални издания