Стопли, сготви

 

Така наречените камини печки са хибрид между камина и класическа печка за готвене. Или иначе казано, това е метална горивна камера, при която липсва познатата зидана конструкция. В резултат на това този тип камини са със сравнително ниска цена, лесен монтаж, атрактивен външен вид, добра отоплителна мощност и автоматика. За разлика от обикновените печки тези имат голяма остъклена врата, която осигурява добра видимост към горящия огън. При работа с отворена врата имат по-висок коефициент на полезно действие от камините с открито огнище – около 40%. А при затворено положение той надхвърля 70%. Цялото метално тяло на печката камина се намира в досег с въздуха в помещението, поради което преобладаващата част от топлината се предава чрез конвекция и в по-малка степен чрез излъчване. Повечето са изградени от три части, разположени една върху друга. В средата се намира горивната камера, която много често е облицована от вътрешната страна с шамотен камък, вермикулит, други са без облицовка. Първите имат по-голяма акумулираща способност, докато тези без облицовка загряват по-бързо. Има модели, които отгоре са с отделение за подгряване, а отдолу - за съхраняване на дървата или брикетите.

 

Тези отоплителни тела са пригодени да горят както дърва, така и въглища или брикети. Времето, през което една печка може да отоплява с посочената от производителя топлинна мощност, зависи от горивния материал и големината на камерата. Добрите камини могат да горят пълноценно с едно зареждане с дърва не по-малко от час, докато при отопление с брикети този срок се удължава до около 10 часа. Има модели, които горят природен газ или пропан-бутан. Новост са тези, които работят със специални пръчици (pellets). Те са произведени от пресовани стърготини, получени от отпадъчни дървесни материали. Горивото се дозира точно за поддържане на огъня при предварително зададена отоплителна мощност. Тази система има редица предимства, като за гориво използва отпадъчни материали, които иначе биха замърсявали природната среда, и позволява продължително отопление без често добавяне на гориво.

Related Articles

ощенагоре