ИНТЕРИОР

Лабораторията

 

Къща произвежда собствена електроенергия и компенсира парникови емисии
 
Снимки Bruce Damonte, EVE, Snоhetta
Текст Благослава Банчева
 
 
Къщата ZEB (Zero Emission Building) е амбициозен и обещаващ пилотен проект, чиято цел е да се превърне в своеобразна лаборатория за проучване на методите за изграждане на т.нар. „плюс енергийни сгради” с интегрирани устойчиви решения. В реализацията на проекта взима участие архитектурното студио Snоhetta, най-голямата независима скандинавска изследователска организация SINTEF и компаниите Optimera и Brоdrene Dahl (брандове на Saint Gobain). 
Спецификата на плюс енергийните сгради се състои в това, че в рамките на една година те произвеждат повече енергия от възобновяеми източници, отколкото се внася в тях отвън. Освен това собственото производство на електроенергия трябва да компенсира емисиите парникови газове, които сградата отделя през целия си експлоатационен период. 
 
Къщата ZEB се стреми да получи клас ZEB – OM,  като за целта трябва да се измери и докаже 100% компенсация на парниковите емисии. Производството на възобновяема енергия чрез фотоволтаични и соларни панели, монтирани на покрива, позволява непрекъснатото компенсиране на въглеродни емисии, генерирани от изгарянето на изкопаеми горива в електроцентралите. 
 
Дизайнът на такъв амбициозен екологичен проект предполага интегрирането на знания от различно естество – за новите технологии, за местните енергийни източници, за подходящи строителни материали и техники, както и за други локални ресурси. От огромно значение са също интелигентното разположение и ориентация на сградата, за да се осигури оптималното използване на енергийните ресурси. 
 
Целият материал в брой ноември, 2016
 
 

Related Articles

ощенагоре