ARCHDIGEST

Нови жилищни модели

 

Изложбата Home Economics, павилион на Великобритания, XV архитектурно биенале, Венеция 28 май 27 ноември 2016

 
текст: Анета Трифонова
Венецианското архитектурно биенале 2016 е курирано от Алехандро Аравена, който избира темата “Репортажи от фронта”. Акцентира се върху връзката между архитектурата и обществото, представят се решения на световни проблеми чрез находчиво трансформиране на дизайнерската практика. Преобладаващите проекти са от традиционни и лесни за работа материали тухли, кирпич, дърво и бамбук. Това поставя въпросите дали архитектурата, която е повече в услуга на капитала, може да бъде толкова наивна при решаване на сложните проблеми; доколко тя е акт на честност и истинност от страна на съвременните архитекти?
 
На този фон изложбата на Великобритания, озаглавена “Домашна икономика” (Home Economics), се фокусира върху новите форми на жилищно обитаване, породени от нестабилния и променящ се свят. Настоящата жилищна криза е гореща тема в Обединеното кралство и западните страни. През последните години са настъпили решителни промени в областта на жилището, но стратегиите не са адаптирани към новите социални модели и начина на живот. Наблюдава се разпадане на семейната структура, нарастващо социално неравенство, масова миграция, застаряване на населението, динамика на пазара на труда. Всичко това принуждава хората често да се преместват, а въвеждането на нови технологии прави работното и свободно време гъвкаво и неопределено.
 
Кураторите на изложбата са приели оригиналния подход да изследват пет рационални, но и провокативни модела, съответстващи на времето за престой в жилището: часове, дни, месеци, години или десетилетия. Тяхната стратегия е основана на концепцията за споделяне, превърната в алтернатива на спекулациите с недвижими имоти. Всеки от предложените модели е разработен в реален мащаб от мултидисциплинарен екип, включващ архитект, художник, програмист, дизайнер.

 
В модела Часове живеещите в апартамента нямат никаква собственост, всичко се споделя в общата всекидневна. В центъра на пространството се намира прозрачният гардероб, който съдържа общи предмети като прахосмукачка, електрически инструменти и дизайнерски дрехи.
 

 
Дни представя нов тип лично преносимо пространство, проектирано от нашумелите лондонски дизайнери Аyr. Надуваемите сфери се персонализират и транспортират лесно, за да могат посетителите да попадат в позната среда далече от дома на базата на вградената интернет връзка със социалните мрежи за дигитални забавления и шопинг.
 

 
Месеци е къща без домакински задължения с минимален двуетажен жилищен модул, който може да бъде “вграден” в общата площ. Той съдържа основните компоненти: баня/WC във вътрешността на първия етаж и ниша с уреди за приготвяне на храна по външния периметър; индивидуалното място за спане е на втория етаж. Общото пространство между модулите е предназначено за работа и общуване.

 
Години е място за живеене, а не за печалба. То е своеобразна “строителна черупка”, само конструкция с основно оборудване, за да се минимализира покупната цена и ипотеката нещо като празно платно, което обитателите адаптират към нуждите си.
 

 
И накрая моделът Десетилетия. Жилището е неутрално, стаите нямат функции. Въпреки че това поставя под въпрос идеята за къща с предварително определени функционални зони, то е силно адаптивно към бъдещите променливи нужди.
 
 

Related Articles

ощенагоре