Реклама

 

Най-голямото българско списание на пазара за архитектура, дизайн и обзавеждане. Издава се от 1967 г. редовната читателска аудитория надхвърля 25 000 души, като  близо 70% от тях са жени.
 
В професионалните среди на архитекти, дизайнери, производители на мебели и строители списанието се ползва с изключително висока репутация и има статут на институция в бранша. Тази година чества 40-годишен юбилей.


За публикации на реклама в списанието

 

ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА В ЕВРО

 

Лява страница
1450
Дясна страница
1500
Дясна страница до средата на списанието
1550
Фолио при прегъната първа корица
3900
Водещо фолио (2-ра кор. и 1-ва стр.)
3600
Първо фолио
3100
Фолио
2800
1/2 вътрешна страница
790
1/4 вътрешна страница
420
2-ра корица, 1-ва стр.
2200
3-та корица, последна страница
2000
Лого на 1-а корица
450
4-та корица (гръб на списанието)
3000
Фиксирано място
+ 15%
PR текст
+ 20%
Влагане на дипляни (вложки)
0.12/бр.
–  при лепене
0.17/бр.
 

За публикации на реклама в приложението за обзавеждане

КОЕ, КЪДЕ, КОЛКО

 

Публикация на единично каре от 65 см2(1/8)  
55
Публикация на двойно каре от 130 см2(1/4) 
110
Публикация на реклама в рубриката
„Какво бихте купили до ... лв.“ 
75
Публикация на една страница карета с лого 
550
Рубрики „Оферта на броя“ на 1 стр. с талон и
„Нови колекции“ на 1 стр.         
620
Рубрика „Нови магазини“ на 1/4 стр. (за 3 броя)
200
Рубрика „Нови магазини“ на 1/2 стр. (за 3 броя)
370
1/4 стр. 
270
1/2 стр. 
470
Корица
750
 

 

 

Формат на изображенията: PDF, EPS, TIF 300 dpi. Текстовете да са обърнати в криви.

Размер на 1 страница: обрязан формат 227х295 мм, необрязан формат 232x305 мм

Художественото оформление на приложението се изпълнява от художника на списанието.В публикациите на цели страници се допуска отпечатването на лого. Посочването на цените на продуктите e задължително. Публикацията на талон за намаление в рубриката „Оферта на броя“ e задължителна.

Излиза между 1-о и 5-о число на месеца. Заявки за реклама се приемат до 1-во число на предходния месец.

 


 

ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА В САЙТА НА СПИСАНИЕ "НАШ ДОМ"– 2012 г.

 

ПОЗИЦИИ

ЦЕНА В ЛЕВА

Банер на всички страници – TOP /466х58 рх/
500
Банер на всички страници – MIDDLE /298х248 рх/
600
Банер на всички стр. под MIDDLE /298х113 рх/
400
Банер на всички страници BOTTOM /298х113 рх/
200
Спонсорство за 3D заснемане и виртуална разходка
на интериори (бонус банер и лого-линк в заснетия интериор
"Със съдействието на...")
200
PR материал в рубрики
300
Текстов линк – до 60 символа
150

 

 

ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА В Е-БРОЙ НА СПИСАНИЕ "НАШ ДОМ"– 2012 г.

 

ПОЗИЦИИ

ЦЕНИ В ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ЛИНК

1 страница
500
Фолио
900
½ страница
300
Брандиране на фолио
300
Генерално спонсорство – І и ІІ-ра страници
1200

* Цените са за 1 месец без включен ДДС

 

 

ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА В САЙТА НА СПИСАНИЕ "НАШ ДОМ"– 2012 г.

 

ПОЗИЦИЯ

 
Комбинирана цена за 1 позиция едновременно списание + сайт + 20 лв. към цената на позицията в списанието
Комбинирана цена за всяка следваща позиция – списание + сайт + 20 лв. към цената за 1 позиция
1 позиция в сайта за изделие до 200 лв.
20
1 позиция в сайта за изделие от 200 до 1000 лв.
40
1 позиция в сайта за изделие от 1000 до 5000 лв.
80
1 позиция в сайта за изделие над 5000 лв.
100
Всяка следваща позиция
+ 20лв.

ОБЯВА В СЕКЦИЯ "УСЛУГИ"

 
1 позиция
20

 

 

Необходими данни и материали за участие в каталога "На пазар"

1. Данни за фирмата – подават се в текстови файл в следния ред:

• Име
• Кратка презентация на дейността на фирмата
• Град
• Телефон/и
• Адрес
• Мейл
• Сайт
• Лого

2. Данни за изделието

  • Вид
  • Каталожен номер – ако има
  • Цена
  • Описание, размери
  • Снимки – до 4 различни визии на 1 изделие, до 2 мв големина за всяка снимка

  Необходими данни и материали за участие в секция "Услуги"

  • Вид услуга
  • Данни за фирмата
  • Лого – ако има
  • 1 снимка, до 2 мв големина за всяка снимка

  Всички данни се изпращат на e-mail: napazar@nashdom-bg.com

   


   

  Цените са без ДДС. Плащането е авансово по курса на БНБ за деня.

  Разпространение: републиканска разпространителска мрежа и абонамент

  София 1164, бул. “Дж. Баучер” 23, тел./факс: 02/4224 778, 9694 178, 4224 779, 9694 179, 4224 798, 9694 198, 4224 797,  9694 197

   

   

   

РЕКЛАМНА ТАРИФА ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ, ПРОВЕЖДАЩИ СЕ НА 25.10.2015 г.

"РИС" ООД, гр. София 1164, бул."Джеймс Баучер" 23, tel.:+359 (2) 96 94 178, 96 94 179, fax: +359 (2) 96 94 197


Периодичност: 11 броя, сп."Жената Днес" (ЖД) излиза на пазара между 10-то и 13-то число на месеца; сп."Наш Дом" (НД) – между 1-во и 3-то число на месеца;

Тираж: сп.ЖД - 12 000 броя; сп.НД – 10 000 броя;

Формат: 220 х 290 мм - необрязан формат ; 216 х 282 мм – обрязан формат

Разпространение: Абонамент и републиканската разпространителска мрежа на Република България.

ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА В СПИСАНИЯТА:

 

Страници:
 
1/1 лява страница
1700 EUR
1/1 дясна страница
1900 EUR
Фолио
3300 EUR
ПР на 2 страници
818 EUR
ПР на 4 страници
1400 EUR
½ вътрешна страница
890 EUR
Влагане:
 
дипляни / флаери /
0,12 EUR/ на бр.

ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА В САЙТОВЕТЕ:

ПР | Текст на рекламодателя

Публикува се в рубрика ПР
Материалът и анонсите се означават, като Платена публикация
Цена: 200 лв.

 

Адвърториъл | Съвместна разработка

Материалът се разработва съвместно
Анонсите и публикацията се означават, като Адвърториъл
Цена: 400 лв.

 

Анонс с максимално покритие

Статии, дясна колона, под банера
Заявява се за период от една седмица
Максимална честота - 3 показвания на потребител за седмица
Гарантирано покритие за 1 седмица: 15 000 потребители
Цена: 200 лв.

 


 

Плащането е 100% авансово преди публикация по фиксинга на БНБ 1,95583 лв./EUR. Цените са без ДДС.

Формат на изображенията: PDF, EPS, TIF 300 dpi. Текстовете да са обърнати в криви.

Основни законови изисквания относно материалите за предизборната камапния и за информационно-разяснителната кампания:

» Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле (за материалите, които ще се публикуват в интернет). В печатните материали тази информация следва да се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.
» Във всеки материал трябва да бъде отбелязано от чие име се издава, т.е. в материала трябва да се посочва името на Възложителя (конкретната партия, коалиция от партии или инициативен комитет);
» Закупуването на място в списанията и интернет сайтовете ни, става при еднакви условия, ред и цени (тарифи) за заплащане спрямо всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции от партии и инициативни комитети.
» В материалите не могат да бъдат използвани химна, герба и знамето на Република България.
» В материалите не може да съществува расова, етническа и друг вид дискриминация.
» Всеки подаден за публикуване материал трябва да бъде в съответствие със законите на Република България.
» Предизборната кампания се води на български език.
» Забранява се използването на материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

 

Забележка:
» „РИС” ООД не гарантира рейтинги за предизборната кампания и за информационно- разяснителната кампания, както и не прави компенсаторни публикации.
» Предизборната кампания и информационно-разяснителната кампания се откриват на 25 септември 2015 год. в 00:01 h и приключват на 23 октомври 2015 г. в 23:59 h;

 

Дата: 01.09.2015 год.
Гр.София

нагоре